Kwartaalblad Verwachting

 
Stichting "De Heraut" geeft een kwartaalblad uit met de naam "Verwachting". Met dit blad willen wij mensen informeren over thema's van het esoterische christendom.Verwachting2
 
De redactie bestaat uit Hans Stolp, Harm Wagenmakers,  Edith van Ballegooijen (hoofdredacteur). 
 
De omslag van het laatste nummer vindt U hiernaast.
 
Voor informatie over het blad en een abonnement ga naar www.stichtingdeheraut.nl
 
Losse nummers zijn te verkrijgen op aanvraag bij de administratie van "Verwachting" zie www.stichtingdeheraut.nl.

Een  abonnement op het kwartaalblad "Verwachting" kost  18,=  EURO per jaar.